REVISIONS PREVENTIVES DE GAS NATURAL

Des de Ginstalnou oferim i executem el servei de revisió preventiva anual de la instal·lació receptora de gas natural.

L’àmbit d’actuació serà des de la clau d’usuari, situada a l’entrada de gas de la xarxa pública, fins a la connexió de cada un dels cremadors.

Finalitzada la revisió s’emet el corresponent informe de la instal·lació, d’acord amb la vigent normativa així com resultats i suggeriments.

Amb l’objectiu de donar el millor servei possible, també oferim la possibilitat de gestionar la inspecció periòdica quinquennal obligatòria (RD 984/2015 de 30 d’octubre) donant l’opció d’externalitzar totalment el control dels manteniments i revisions de les instal·lacions de gas.

Ens ocupem i preocupem, que les instal·lacions dels nostres clients estiguin al dia de qualsevol inspecció i funcionin a ple rendiment en tot moment.