GINSTALNOU EXECUTA LA DIRECCIÓ, COORDINACIÓ I MANTENIMENT D’UN EDIFICI DE GIRONA

Ginstalnou executa la direcció, coordinació i manteniment preventiu de les instal·lacions tèrmiques RITE, de baixa tensió (BT), de gas natural (IRG), ventilació i grup electrogen d’un edifici de Girona

El reglament aplicat per aquest tipus d’instal·lació és el següent:

  • Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE RD 1027/2007)
  • Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)
  • Reglament de Baixa Tensió (RBT RD 842/2002)
  • Reglament d’instal·lacions receptores de gas (IRG RD 919/2006 de 28 de juliol)

Gràcies a l’especialització de Ginstalnou, oferim la possibilitat que externalitzeu el servei de manteniment, per tal que ens responsabilitzem, en tot moment, de portar al dia les instal·lacions i garantir així el bon funcionament d’aquestes.

Quines avantatges et pot oferir externalitzar el servei de manteniment?

  • Compliment de la normativa
  • Gràcies al control realitzat pels nostres operaris podrem detectar els petits errors abans que es converteixin en futures grans averies.
  • Instal·lacions al dia per possibles inspeccions inesperades.
  • Funcionament òptim i segur de les instal·lacions.